چاپ کتاب مدیریت سرمایه گذاری

کتاب مدیریت سرمایه گذاری به همت اساتید گروه مهندسی مالی دانشگاه آزاد اسلامی قوچان چاپ و منتشر گردد 

 


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد

مطالب مرتبط