فایلهای ترجمه مبانی مهندسی مالی

فایلهای اختصاص یافته بین 8 الی 10 صفحه می‌باشد که بر اساس حروف الفبا به دانشجویان محترم تخصیص پیدا کرد. فایلهایی که بالای 8 صفحه (بدون احتساب شکل و جدول) باشند در پایان ترم بعنوان نمره کمکی در نظر گرفته خواهد شد. نمره تخصیص یافته به بخش ترجمه 5 نمره می‌باشد.

 

ردیف نام و نام خانوادگی دانلود فایل ترجمه
1 خانم جوان دانلود
2 خانم حسنی طراوت دانلود
3 خانم خرقانی دانلود
4 آقای دادخواه دانلود 
5 خانم رجب زاده دانلود
6 آقای صمدزاده دانلود
7 آقای عباس زاده دانلود 
8 آقای عطاری دانلود
9 خانم قنایی دانلود
10 آقای قوامی دانلود
11 آقای قوی هیکل دانلود
12 آقای ناصری راد دانلود

 

 


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد

مطالب مرتبط